Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 Năm 2023  
Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Sơn  
Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban với nghiên cứu sinh và học viên cao học năm 2023  
  • 07/03/2023

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban với nghiên cứu sinh và học viên cao học năm 2023

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban với nghiên cứu sinh và học viên cao học năm 2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Huỳnh Quốc Tuấn  
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)  
  • 15/12/2022

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2022  
TB - Về việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp được sử dụng cho bậc sau đại học tại Trường  
Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh  
  • 09/03/2022

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thông báo số 344/TB-ĐHTCM-ĐTSĐH về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung  
  • 09/03/2022

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung

Thông báo 343/TB-ĐHTCM-ĐTSĐH tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung