Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 Năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022  
Luận án: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI VÀ LẠM PHÁT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM  
TB - Về việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp được sử dụng cho bậc sau đại học tại Trường  
Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh  
  • 09/03/2022

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thông báo số 344/TB-ĐHTCM-ĐTSĐH về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung  
  • 09/03/2022

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung

Thông báo 343/TB-ĐHTCM-ĐTSĐH tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường _ Nghiên cứu sinh Dư Thị Chung

Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh và người hướng dẫn năm 2021  
124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ  

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ

124-QD Ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ngày 10/01/2022

Luận án: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ TRỊ TIÊU DÙNG VÀ TÍNH ĐỔI MỚI  CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẾN HÀNH VI CHẤP NHẬN  SẢN PHẨM MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHÓM  SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TẠI THỊ TRƯỜNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
1492_Thông báo kết quả xét tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2/2021