Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019

Lịch học lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1 năm 2019  
Thông báo Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức, Hệ thống kiến thức Đợt 1/2019  
  • 25/01/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức, Hệ thống kiến thức Đợt 1/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh các lớp Bổ sung kiến thức, Ôn thi đợt 1/2019

Chính sách miễn giảm, giảm học phí cho các chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2019 và 2020  

Chính sách miễn giảm, giảm học phí cho các chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2019 và 2020

Thư ngỏ về thông tin tuyển sinh và chính sách miễn, giảm học phí trong đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019 và 2020

Danh sách phân phòng thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 14  

Danh sách phân phòng thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 14

Danh sách phân phòng thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 14

Thông báo về ngày thi và nhận giấy báo dự thi trình độ Thạc sĩ khóa 14  

Thông báo về ngày thi và nhận giấy báo dự thi trình độ Thạc sĩ khóa 14

Thông báo về ngày thi và nhận giấy báo dự thi trình độ Thạc sĩ khóa 14

Thông báo 989/TB-ĐHTCM-SĐH CHIÊU SINH BSKT VA HTKT ĐỢT 2-2019  

Thông báo 989/TB-ĐHTCM-SĐH CHIÊU SINH BSKT VA HTKT ĐỢT 2-2019

Thông báo 989/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 10/07/2019 về việc chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức ĐỢT 2-2019

Thông báo 974/TB-ĐHTCM-SĐH Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - đợt 2 năm 2019  

Thông báo 974/TB-ĐHTCM-SĐH Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - đợt 2 năm 2019

Thông báo 974/TB-ĐHTCM-SĐH Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh - đợt 2 năm 2019 của Trường ĐH Tài chính - Marketing