Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023  
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022  
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022  
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022  
QĐ công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Đợt 1 - Năm 2022  
QĐ công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Đợt 1 - Năm 2021  
1805-QD công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020  
  • 23/09/2020

1805-QD công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020

1805-QD công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
Quyết định số 2572 công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019  

Quyết định số 2572 công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Quyết định số 2572/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 10/12/2019 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 

Quyết định công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 1 năm 2019