Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1/2021  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020  
  • 03/09/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo số 1167/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 03/9/2020 tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự tuyển tiến sĩ 2020  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020