Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 Năm 2022  
Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  
Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ  
1492_Thông báo kết quả xét tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2/2021  
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)  

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đợt 2/2021  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2021  
Thông  báo về việc nhận hồ sơ dự thi cao học Khóa 18 trực tuyến (do ảnh hưởng dịch Covid 19)  
Thông báo lịch học (dự kiến) lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1/2021