Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 Năm 2023  
Đăng ký nhận thông tin tư vấn tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  
Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)  
  • 15/12/2022

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 - Năm 2022 (Môn Tiếng Anh)

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2022  
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ  
1492_Thông báo kết quả xét tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2/2021  
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)  

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - Năm 2021 (Môn Tiếng Anh)

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đợt 2/2021  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2021