Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1/2021  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 18 (đợt 1/2021)  
Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020  
Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 16  
Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019  
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 16 năm 2020  
  • 23/09/2020

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 16 năm 2020

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 16 năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 17