Lịch học lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 2/2019  
Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức Đợt 2/2019  
Danh mục môn học Bổ sung kiến thức ngành gần, ngành khác dự thi cao học QTKD và TCNH  
  • 06/11/2018

Danh mục môn học Bổ sung kiến thức ngành gần, ngành khác dự thi cao học QTKD và TCNH

Chương trình Bổ sung kiến thức dành cho đối tượng có bằng đại học thuộc ngành gần, ngành khác so với chuyên ngành đăng ký dự thi (QTKD, TCNH)

Chương trình Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức (Ôn thi) đợt 3/2018  

Chương trình Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức (Ôn thi) đợt 3/2018

Chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức (Ôn thi) để dự thi cao học Khóa 13 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng.

Gia hạn đăng ký đến: 30/9/2018

Liên hệ: (028) 3997 4641 để được tư vấn